Kanaaldijk OZ 1 - 8102 HL, Raalte
0572-346777

Werkwijze

Van den Berg Beton > Kelders > Werkwijze

De beslissing om te investeren in een kelder bij Uw (ver-)bouwplan is een zeer belangrijke en moet dan ook goed overwogen worden. Gedurend het beslissingstraject, maar ook daarna is er veelvuldig contact met U en Uw aannemer om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Offerte

De offertefase is misschien wel het belangrijkste onderdeel van het totale traject dat wij met U doorlopen van offerte tot plaatsing. Er aan voorafgaand  is het voor ons zaak U zo compleet mogelijk te informeren over alle(!) mogelijkheden qua gebruik, maar ook qua constructieve mogelijkheden. Vervolgens  zullen wij een zo helder mogelijk beeld moeten krijgen  van met name Uw gebruikswensen en de omstandigheden waarin Uw kelder geplaatst gaat worden. De praktijk leert dat een goed gesprek daarover zeer efficient werkt. Dat gesprek kan bij ons, maar ook bij U op lokatie.

In de offerte die vervolgens wordt uitgewerkt ziet u de voorgestelde kelder met opties, de kosten voor transport en kosten voor eventueel door ons te verzorgen plaatsing.

Werkvoorbereiding

Zodra U op basis van onze offerte hebt besloten tot opdrachtverstrekking zal er vastgelegd moeten  worden hoe Uw kelder er precies uit moet gaan zien en in hoeverre de kelder nog aangepast moet worden, vanwege bijzondere krachten die er op werken.

Tekeningen

Hoewel er via (mondelinge) tekst veel mogelijk is, is het voor een goede produktie noodzakelijk alle gegevens eenduidig beschikbaar te hebben. Na opdracht sturen wij een standaardtekening waarop alle van belang zijnde gegevens over de gekozen opties en de bijbehorende maatvoering qua plaats en afmetingen aangegeven worden. Na verwerking van eventuele correcties dient de definitieve tekening door U voor accoord ondertekend te worden. Op basis van deze tekening zal geproduceerd worden.

Berekeningen

Voorafgaand aan het toepassen van een prefab kelder, dient de hoofdconstructeur de constructieve uitgangspunten van de kelder te toetsen. Bij elke offerte wordt een tabel bijgevoegd waarin de toegestane belastingen zijn aangegeven. Voor al onze standaard en zware prefab kelders zijn de complete basisberekeningen beschikbaar die we op verzoek aan U/ Uw constructeur toesturen. Ons uitgangspunt is dat de kelder deze in de tabel en berekeningen aangegeven maximale waarde’s niet overschreidt. Mocht de kelder hogere belastingen moeten kunnen opnemen, dan kan onze kelderconstructeur een specifiek constructief advies uitbrengen.

Productie

Zodra via tekeningen en berekeningen is vastgelegd hoe Uw kelder er precies uit gaat zien kan de productie gestart worden.

Transport

– Zodra productie gereed is kan de kelder ‘afgeroepen’ worden. Zolang de maximale breedte niet meer bedraagt dan 350 cm. kan met normaal transport gewerkt worden. Bij breedtematen boven 350 cm. zal met begeleiding en via officieel “vergunde” routes moeten worden gereden. In sommige gevallen zelfs binnen bepaalde tijdvakken. Bij keldergewichten boven 30.000 kg. zal sprake zijn van toeslagen, afhankelijk van het totaal gewicht omdat vanwege maximaal toegestane aslasten opleggers met 4 of meer assen ingezet moeten worden. Ingeval van lastige bereikbaarheid kan het nodig zijn om (tegen meerkosten) het transport met gestuurde opleggers uit te laten voeren.

In alle gevallen geldt: als U twijfelt aan berijdbaarheid en/ of bereikbaarheid, laat het ons zo vroeg mogelijk weten, zodat wij ter plaatse kunnen gaan beoordelen.

Plaatsing

De door ons voor U geproduceerde kelder zal op enig moment geplaatst worden. Afhankelijk van het gewicht van de kelder kan een kraan gekozen worden met voldoende hijsvermogen. Van groot belang daarbij zijn opstelmogelijkheden voor de kraan . Onze standaard aanbieding gaat uit van een “vlucht” (afstand tussen het draaipunt van de kraan en het hart van de kelder) van maximaal 10m. Bij grotere afstanden zal een kraan met meer hijsvermogen moeten worden ingezet tegen geldende tarieven. In geval van twijfel laten wij graag de situatie ter plaatse beoordelen.
Het grondwerk, bronbemaling en alle overige (voorbereidende) werkzaamheden worden door de opdrachtgever verzorgd. Wij verzorgen een kraan die op aanwijzing van de opdrachtgever de kelder op de juiste plaats neerzet. Uitgangspunt is een voldoende bereikbaarheid.  

Contactgegevens

Wilt u meer informatie over onze Kelders? Neem dan contact op via onderstaande buttons.

Op zoek naar meer informatie en persoonlijk contact?